EVA-93
Učni center "EVA-93" je dolgoletni center za učenje odraslih s 25-letnimi izkušnjami na področju formalnega, neformalnega in učenja mladih in odraslih na področju nevarnih strojev, požarne varnosti, električne varnosti, varnosti pri delu in civilu ter podjetništvo ter organiziranje delavnic za javne in zasebne profitne organizacije. Naše poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in opolnomočenje posameznikov z izobraževanjem in usposabljanjem, človekovimi pravicami, demokratičnimi vrednotami in mednarodnim sodelovanjem kot socialno vključenostjo; oblikovanje in objavljanje metodologij za olajšanje kolektiva, ki mu grozi izključitev, in spodbujanje njihove zaposljivosti.
Spletna stran
Neotalentway
Neotalentway je svetovanje za izobraževanje in usposabljanje, ki se osredotoča na razvoj spretnosti, upravljanje talentov, digitalizacijo in podjetništvo. Gre za podjetje, ki se osredotoča na povečanje kakovosti v vseh procesih za maksimalni osebni in strokovni razvoj.
Spletna stran
BETI
BETI je leta 2003 ustanovila aktivna ekipa strokovnjakov, ki že več kot 15 let dela na področju IKT in izobraževalnih tehnologij. Med izvajanjem različnih dejavnosti v sektorjih visokega šolstva in poklicnega usposabljanja so se nabrale bogate izkušnje, znanje in spretnosti na področju IKT okrepljenega usposabljanja, metodologije izobraževanja na daljavo, učnih tehnologij, multimedijske produkcije, razvoja spletnih aplikacij itd.
Spletna stran
BCI
PKI (Poslovno Kreativni Inštitut) je ustanovljen leta 2020 kot socialno podjetje za delo z ljudmi različnih generacij na področju podjetništva. Naš namen je nudenje podpore in doseganje lažjega in bolj informiranega dostopa zainteresiranih oseb na trg dela in v svet podjetništva ter dodatno izobraževanje oseb, ki že opravljajo podjetniške dejavnosti. Zavod je neodvisen in organizacoijsko samostojen ter delujemo v skladu z načeli, ki odražajo njen družbeni značaj in hkrati izkazuje javno korist v skladu z določbami predpisov, ki urejajo področje spocialnega podjetništva.
Spletna stran
©TIME4IT, 2024

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. To spletno mesto odraža samo stališče avtorja in Evropska komisija ne more biti odgovorna za morebitne škodljive posledice uporabe, ki bi lahko nastala zaradi navedbe ali uporabe podatkov, ki so na njem.