EVA-93
„EVA-93“ - tai mokymo centras, turintis senas tradicijas ir 25 metų patirtį formaliojo, kasdienio ir neformaliojo mokymosi srityje jaunimui ir suaugusiems. Mes teikiame mokymus šiose srityse: pavojinga įranga, priešgaisrinė sauga, elektros sauga, darbo ir civilinė sauga bei verslumas, organizuojame seminarus, mokymus bei pratybas tiek viešoms, tiek privačioms institucijoms. Mūsų misija yra skatinti ir remti tvarų vietos bendruomenių vystymąsi ir kiekvieno individo galimybes per švietimą ir mokymą, žmogaus teises, demokratines vertybes ir tarptautinį bendradarbiavimą; kurti ir skelbti mokymo metodikas, siekiant skatinti mokymo ir mokymosi kokybę bei užimtumą mūsų regione.
Svetainė
Neotalentway
„Neotalentway“ yra švietimo ir mokymo konsultacijų įmonė, kurios pagrindinis dėmesys skiriamas įgūdžių ugdymui, talentų valdymui, skaitmeninimui ir verslumui. Tai įmonė, orientuota į visų procesų kokybės gerinimą, siekiant maksimalaus asmeninio ir profesinio tobulėjimo.
Svetainė
BETI
Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) 2003 metais buvo įsteigtas aktyvios specialistų komandos, daugiau nei 18 metų dirbusios informacinių telekomunikacijų technologijų (toliau – ITT) ir švietimo technologijų srityje. Įgyvendinant įvairias veiklas aukštojo mokslo ir profesinio mokymo sektoriuose, buvo sukaupta turtinga patirtis, žinios ir įgūdžiai ITT tobulinimo, nuotolinio mokymo metodikos, mokymosi technologijų, daugialypės terpės kūrimo, internetinių programų kūrimo srityse.
Svetainė
BCI
BCI (Business Creative Institute) yra privati institucija, įkurta 2020 metais kaip socialinė įmonė, dirbanti su skirtingų kartų versliais žmonėmis. Mūsų tikslas-padėti žmonėms, besidomintiems darbo rinka, lengviau ir geriau informuotai susipažinti su verslumo pasauliu ir suteikti papildomo išsilavinimo verslo pasaulio žmonėms, kurie jau atlieka verslininkystės veiklą. Mes veikiame laikydamiesi principų, atspindinčių socialinį pobūdį ir parodydami visuomenės naudą.
Svetainė
©TIME4IT, 2024

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos. Svetainėje pateikiamas tik autoriaus požiūris ir Komisija neatsako už bet kokį svetainėje esantį turinį ar jo panaudojimą.