EVA-93
Mācību centrs “EVA-93” ir mācību centrs ar senām tradīcijām un 25 gadu pieredzi jauniešu un pieaugušo formālās, ikdienas un neformālās mācīšanās jomā. Īstenojam apmācības šādās jomās: bīstamās iekārtas, ugunsdrošība, elektrodrošība, darba un civilā aizsardzība, valodas un uzņēmējdarbība, organizējam seminārus gan pašvaldību iestādēm, gan uzņēmumiem, kā arī praktiskās apmācības un mācības uzņēmumos. Mūsu misija ir veicināt un atbalstīt vietējo kopienu ilgtspējīgu attīstību un katra indivīda iespējas, kā rīkus izmantojot izglītību un apmācības, cilvēktiesības, demokrātiskas vērtības un starptautisku sadarbību; veidot un publicēt mācību metodiku, lai veicinātu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un sekmētu nodarbinātību mūsu reģionā.
Mājaslapa
Neotalentway
Neotalentway ir izglītības un apmācību konsultatīvā iestāde, kas koncentrējas uz prasmju attīstību, talantu pārvaldību, digitalizāciju un uzņēmējdarbību. Tas ir uzņēmums, kas koncentrējas uz kvalitātes paaugstināšanu visos procesos, lai panāktu maksimālu personīgo un profesionālo attīstību.
Mājaslapa
BETI
BETI 2003. gadā dibināja aktīva profesionāļu komanda, kas vairāk nekā 15 gadus strādā IKT un izglītības tehnoloģiju jomā. Īstenojot dažādas aktivitātes augstākās izglītības un profesionālās apmācības limeņos, tika uzkrāta bagātīga pieredze, zināšanas un prasmes IKT uzlabotas apmācības, tālmācības metodikas, mācību tehnoloģiju, multimediju izveides un tīmekļa lietojumprogrammu izstrādes jomā.
Mājaslapa
BCI
BCI (Business Creative Institute), kas dibināts 2020 gadā, ir privāta iestāde. Sociāls uzņēmums, kas izveidots kā uzņēmums darbam ar dažādu paaudžu cilvēkiem uzņēmējdarbības jomā. Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu cilvēkiem, kurus interesē starts uzņēmējdarbības pasaulē, un sniegt papildus izglītību cilvēkiem, kas jau veiksmīgi darbojas uzņēmējdarbības pasaulē. Mēs darbojamies saskaņā ar principiem, kas atspoguļo sociālo raksturu un demonstrē sabiedrisko labumu.
Mājaslapa
©TIME4IT, 2024

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Par publikāciju saturu atbild projekta īstenotājs, un tās neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.