Laipni lūdzam
TIME4IT
platformā!
Lai iepazītu jaunu pieredzi, kā
var pārraidīt un iegūt
darba vietas pieredzi
Vīzija
Darba aizsardzības integrēšana izglītībā, lai uzlabotu darba aizsardzības kultūru ar iespaidīgas virtuālās apmācību vides mācību potenciālu, kas balstās iespējā izglītojamiem iegūt nozīmīgu pirmo darba vietas praktisko pieredzi attālināti, bet ar klātesamības sajūtu.
Mērķis
Atbalstīt aktīvu izglītojamo, darba aizsardzības pedagogu un speciālistu, mazo un vidējo uzņēmumu un jaunpieņemto darbinieku līdzdalību drošas darba vides nodrošināšanā, veicināt digitālo izglītību, veicināt izpratni par darba aizsardzības izglītības nozīmi mūsdienās un tās saistību ar darba tirgu un izglītot sabiedrību par drošu darba vietu kultūras attīstības nozīmi.
Mērķauditorija
Projekta galvenā mērķauditorija ir darba aizsardzības izglītotāji profesionālajā izglītībā un darba vietās, kā arī profesionālās izglītības izglītojamie un jaunie darbinieki kā mūžizglītības dalībnieki.

VISS NEPIECIEŠAMAIS DARBAM
ŠAJĀ PLATFORMĀ
Dators
Mūsu izglītojamam jābūt funkcionējošam datoram vai planšetdatoram. Neatkarīgi no tā, vai tas ir stacionārais dators vai klēpjdators, jebkurš dators ļaus jums izmantot apmācību programmu TIME4IT efektīvā virtuālajā vidē.
Web kamera
Izmantojot TIME4IT platformu, mēs ļoti iesakām izmantot tīmekļa kameru. Tas nodrošina lielāku saikni starp izglītojamo un izglītotāju un atvieglo patiesas cilvēciskas saiknes veidošanos. Jūs varat labāk saprast viens otru, saskarsme ir personalizētāka.
Izglītojamais
Mēs raksturojam savus izglītojamos kā Personības ar vēlmi būt pašiem savas mācīšanās centrā un gūt ieskatu potenciālajā darba vietā vēl pirms pirmās darba pieredzes vai mācību prakses uzsākšanas, lai gūtu praktisko pieredzi un klātesamības sajūtu, fiziski atrodoties otrpus viedierīces ekrāna. Personības, kas iesaistās TIME4IT mācību procesā ir gatavas piedalītes reālistiskās virtuālajās apmacībās pat tad, kad atrašanās mācību iestādēs, darba vietās vai prakses vietās nav iespējama!
Mācību materiāli
TIME4IT platformā izvietoti 15 ražošanas un pakalpojumu nozaru apmācības programmu moduļi. Katrā modulī iekļautas 5 virtuālās vides, kam seko 3 atbalsta uzdevumi par katru virtuālo vidi (kopā 225), transformējot zināšanas un prasmes par darba aizsardzības teorētiskajiem jautājumiem reālās darba vides situāciju kontekstā.
Pozitīva attieksme
TIME4IT platforma veicina labbūtību darba vidē; tas ir spēcīgs rīks, lai sasniegtu vērtīgus un vēlamus rezultātus, kas var uzlabot drošību un veselību darbā. Pozitīvie rezultāti ir saistīti ar to, ka mācības iekļaujošā vidē atspoguļojas arī ikdienas darbā, motivējot strādāt drošāk un ļauj būt pārliecinātākam par sevi. Pozitīva attieksme ir svarīgs līdzeklis, kas palīdz apzināties riskus darba vietā, labāk koncentrēties uz bīstamības apzināšanos un pieņemt labākus lēmumus, kad tas visvairāk nepieciešams.
Un macībās balstīts ceļojums
var sākties!
©TIME4IT, 2024

Mūsu partneri:

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Par publikāciju saturu atbild projekta īstenotājs, un tās neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.