Dobrodošli
v platformi
TIME4IT!
Za raziskovanje novih načinov
pridobivanja
delovnih izkušenj
Vizija
Vključevanje varnosti in zdravja pri delu v izobraževanje za izboljšanje kulture varnosti na delovnem mestu z učnim potencialom poglobljenih virtualnih vadbenih okolij, ki se opirajo na možnost učencev, da ustvarijo številne pomembne izkušnje na učinkovit način iz prve roke, da se učijo praktično, brez da bi se počutili čustveno in kognitivno prisotni v situaciji.
Cilj
Podpirati aktivno udeležbo delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu in izobraževanja, malih in srednjih podjetij ter mladih delavcev in delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu, spodbujati digitalno izobraževanje, spodbujati ozaveščanje o pomembnosti izobraževanja o varnosti in zdravju pri delu danes in njegovi povezavi s trgom dela ter izobraževati nacionalno družbo o pomenu razvoja kulture varnosti na delovnem mestu.
Ciljna skupina
Glavna ciljna skupina projekta so učitelji in trenerji poklicne varnosti in zdravja pri delu in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učenci in mladi delavci poklicnega izobraževanja in usposabljanja kot tudi udeleženci poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

PRIPRAVE NA UPORABO
TE PLATFORME
Računalnik
Naši učenci bi morali imeti delujoč računalnik ali tablični računalnik. V poštev pride namizni računalnik kot tudi prenosni računalnik, oba vam bosta omogočila uporabo programa usposabljanja TIME4IT v učinkovitem virtualnem okolju.
Spletna kamera
Pri uporabi platforme TIME4IT toplo priporočamo spletno kamero. Omogoča močnejšo vez med učencem in učiteljem ter pomaga pri vzpostavitvi pristnejše človeške povezave. Lahko se bolje sporazumevate med seboj, upočasnite stvari fizično in ne le digitalno.
Učenec
Učence opisujemo kot osebnosti z željo, da bi bili v središču svojega učenja in stremijo k ustvarjanju številnih pomembnih izkušenj zase, da bi se učinkovito učili, brez da bi bili dejansko tam. Zato so osebe v okviru programa TIME4IT pripravljene izvajati realistična virtualna praktična usposabljanja, tudi če objekt za usposabljanje ni dosegljiv!
Material
Znotraj programa TIME4IT boste našli 15 modulov programa usposabljanja za proizvodno in storitveno industrijo s 5 navideznimi poglobljenimi okolji, ki jim sledijo 3 podporne naloge (skupaj 225), ki omogočajo prenos teoretično pridobljenih znanj in veščin v kontekst resničnih situacij.
Pozitivno razpoloženje
Platforma TIME4IT krepi pozitivnost na delovnem mestu, ki postaja močno orodje za doseganje koristnih in želenih rezultatov, ki lahko izboljšajo varnost in zdravo delovno okolje. Pozitivni dosežki so povezani z doživljanjem pozitivnega razpoloženja, ki segajo od izboljšanja telesnega zdravja do manjše fluktuacije na delovnem mestu. Pozitivno razpoloženje je pomembno orodje za ozaveščanje in boljšo osredotočenost na preprečevanje nevarnega okolja in oblikovanje boljših odločitev, ko je to najbolj potrebno.
Začnimo učno popotovanje!
©TIME4IT, 2024

Naši partnerji:

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. To spletno mesto odraža samo stališče avtorja in Evropska komisija ne more biti odgovorna za morebitne škodljive posledice uporabe, ki bi lahko nastala zaradi navedbe ali uporabe podatkov, ki so na njem.