15 Industrij
Spodaj izberite panogo, ki vas zanima
Gradbeništvo
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite razširjenemu usposabljanju o delu na višini, gradbenih jamah, dvižnih mehanizmih, odrih in delu s kemikalijami.
Transport
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dadtenemu usposabljanju o kopalnih strojih, tovornjakih, ravnanju s tovorom, ergonomiji na delovnem mestu in prevozu na notranjem območju.
Kmetijstvo in Ribištvo
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o ročnem delu, delu s pesticidi in gnojili, traktorji in pomožni opremi, skladiščenju kmetijskih proizvodov in delovnih pogojih.
Zdravstvo
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite razširjenemu usposabljanju o zobozdravstvu, prisilnih delovnih položajih, trkih s potencialno okuženimi ostrimi predmeti, delovni obremenitvi in pomanjkanju časa ter dolgotrajni ponavljajoči se hoji.
Nastanitev in Gostinstvo
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o barih in restavracijah, kuhinji, rešitvah za nujne primere, čiščenju sob, delovni obremenitvi in časovnem primanjkljaju.
Proizvodnja hrane in pijače
Tukaj najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se lahko vključite razširjenemu usposabljanje o organskih praških, delu na transportni liniji, označevanju in pregledovanju opreme, pakiranju in strelah.
Lepotna industrija
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite razširjenemu usposabljanju o delu s kemikalijami, prostoru v kozmetičnih salonih, ročnem orodju, izbiri delovnega stola in ergonomiji pri delu.
Lesna industrija (mizarstvo)
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se lahko vključite k dodatnemu usposabljanju o požarni varnosti, lesno-obdelovalnih strojih, zlaganju lesa, osebni zaščitni opremi ter redu in čistoči.
Pisarniški delavci
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o osnovnih pisarniških zahtevah, delovnih stolih, osvetlitev, pisarniške mize in delovne površine ter delovna oprema.
Logistika/Skladiščenje
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se vključite k dodatnemu usposabljanju pri ravnanju z mehanskimi pripomočki, skladiščenju, hladilnih napravah, izdelavi in označevanju tovora in paletah.
Gozdarstvo
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju za delo z motorno žago, hidravličnim manipulatorjem, sečnjo dreves, delo z motorno koso in osebno zaščitno opremo.
Socialno delo
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o funkcionalnih posteljah, invalidskih vozičkih, nameščanju spečih bolnikov, prenosu bolnikov in nujnih primerih.
Energetske storitve
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o uporabi dielektrične osebne zaščitne opreme, delu z ročnim orodjem, upravljanju kotlov in tlačne opreme, delu na višini ter razdelitvi prostorov glede na električno nevarnost.
Proizvodnja
Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o vleki vrvi, upravljanju viličarja in električnega dvigala, varnostni znaki in razmejitev delovnih mest.
Strojništvo
Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o delovni opremi, ročnem električnem orodju, avtodvigalu, akustiki in osebni zaščitni opremi.
Srečno!
©TIME4IT, 2024

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. To spletno mesto odraža samo stališče avtorja in Evropska komisija ne more biti odgovorna za morebitne škodljive posledice uporabe, ki bi lahko nastala zaradi navedbe ali uporabe podatkov, ki so na njem.