15 Nozares
Tālāk tekstā, lūdzam izvēlaties sev interesējošo nozari
Būvniecība
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par darbu augstumā, būvbedrēm, celšanas mehānismiem, sastatnēm un darbu ar ķīmiskām vielām.
Transports
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par rakšanas mašīnām, kravas automašīnām, kravu nostiprināšanu, ergonomiku darba vietā un iekšējo transportu teritorijā.
Lauksaimniecība un zivsaimniecība
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībām par roku darbu, darbu ar augu aizsardzības līdzekļiem, traktoru un tā palīgiekārtām, lauksaimniecības produktu noliktavām un darba apstākļiem.
Veselības aprūpe
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par zobārstniecību, piespiedu darba pozām, sadursmi ar potenciāli inficētiem asiem priekšmetiem, slodzi un laika deficītu, un ilgstošu atkārtotu staigāšanu.
Izmitināšana un viesmīlība
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībām par bāru un restorānu darbību, virtuvi, ārkārtas situācijām, telpu uzkopšanu, darba slodzi un laika deficītu.
Ēdienu un dzērienu ražošana
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībām par organiskajiem putekļiem, darbu pie konveijera līnijas, aprīkojuma marķēšanu un pārbaudi, iepakošanu un apgaismojumu.
Skaistuma industrija
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībām par darbu ar ķīmiskām vielām, skaistumkopšanas saloniem, rokas instrumentiem, darba krēslu izvēli un ergonomiku darbā.
Kokapstrāde
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībām par ugunsdrošību, kokapstrādes darbgaldiem, krautnēšanu, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un kārtību un tīrību darba vietā.
Biroja darbs
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par vispārējām prasībām birojam, ergonomiskiem darba krēsliem, apgaismojumu, pareizu biroja galda un darba virsmas izvēli un citu darba aprīkojumu.
Uzglabāšana un loģistika
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par mehāniskiem smaguma pārvietošanas palīglīdzekļiem, noliktavām, auksto uzglabāšanu, kravu pārvietošanu, paletēm, kravu marķēšanu.
Mežsaimniecība
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par darbu ar motorzāģi, hidraulisko manipulatoru, koku gāšanu, darbu ar krūmgriezi un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Sociālais darbs
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par funkcionālajām gultām, ratiņkrēsliem, guļošo pacientu pozicionēšanu, pacientu pārvietošanu un ārkārtas situācijām.
Enerģētika
Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par dielektrisko individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, darbu ar rokas instrumentiem, apkures katlu un spiediena iekārtu izmantošanu, darbu augstumā un telpu sadalījumu atbilstoši elektrobīstamības riskam.
Ražošana
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par stropēšanu, iekrāvēja un telfera lietošanu, drošības zīmēm un darba vietu norobežošanu.
Mehānikas inženierzinātnes
Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par darba aprīkojumu, rokas elektroinstrumentiem, domkratu, troksni, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.
Veiksmi!
©TIME4IT, 2024

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Par publikāciju saturu atbild projekta īstenotājs, un tās neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.