Šeit jūs varat atrast vispārīgu nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par darba aprīkojumu, rokas elektroinstrumentiem, domkratu, troksni, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.