Šeit jūs varat atrast vispārēju nozares aprakstu, mācību materiālus un pievienoties apmācībai par dielektrisko individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, darbu ar rokas instrumentiem, apkures katlu un spiediena iekārtu izmantošanu, darbu augstumā un telpu sadalījumu atbilstoši elektrobīstamības riskam.