Tukaj lahko najdete splošni opis industrije in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju o uporabi dielektrične osebne zaščitne opreme, delu z ročnim orodjem, upravljanju kotlov in tlačne opreme, delu na višini ter razdelitvi prostorov glede na električno nevarnost.