Tukaj najdete splošni opis panoge in učno gradivo ter se pridružite dodatnemu usposabljanju za delo z motorno žago, hidravličnim manipulatorjem, sečnjo dreves, delo z motorno koso in osebno zaščitno opremo.